Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitetAplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Pejës.


Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.booked.net